Dagritmekaarten Onderbouw (nieuw)

€ 30,00

22 kaarten (2x buitenspelen en 2 keer pauze) als basisset voor het gebruik in de onderbouwklassen (1,2,3 / groep 3,4,5)